Foredrag

Japanskeksperten tilbyr en rekke Japan-relaterte foredrag om

  • japansk språk
  • japansk politikk
  • japansk kultur
  • japansk samfunnsliv

Foredragenes innhold tilpasses målgruppe og kundens ønske om lengde/varighet på foredraget.

Priser etter avtale.